Antal unika besök 2019: 101.018 st ... Antal hits 2019: 1.427.314 ...

Lerduveskytte
Klassningslista Fitasc sporting
Uppdaterad/senaste tävlingsdatum: 2019-09-15 LLT 5-6 Fitasc.
A>=82%
B>=75% - <82%
C>=68% - <75%
D<68%
KlassNamnYearIdrottsIDKlubbTrend%-Snitt%-nytt

Antal: 0

Antal klassade A: 0

Antal klassade B: 0

Antal klassade C: 0

Antal klassade D: 0Current PHP version : 7.2.27Memory Max: 569352 Current: 412856 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook