Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Sjödin Oskar, Uppsala Jaktskytteklubb, IID01000495

Resultat%   Datum
52.00        13-08-24
86.00        13-06-09
Summa: 138
Genomsnitt: 69
Genomsnitt-10: 6286.00
Ny Summa: 86
Nytt Genomsnitt: 86
Klass: AA

Lerduvor på Facebook