Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Gustafsson Kjell-Åke, Haninge Jaktskytteklubb, IID01072480

Resultat%   Datum
68.00        13-11-03
67.00        13-02-27
68.00        12-11-04
54.00        12-06-30
60.00        12-04-29
69.00        12-04-28
58.00        12-04-22
54.00        12-03-25
Summa: 498
Genomsnitt: 62.25
Genomsnitt-10: 5668.00
67.00
68.00
60.00
69.00
58.00
Ny Summa: 390
Nytt Genomsnitt: 65
Klass: C

Lerduvor på Facebook