Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Bönström Lennart, Wings & Clays Sporting Club, IID00125611

Resultat%   Datum
80.00        2019-09-08
85.00        2019-09-07
77.00        2019-07-21
78.00        2019-07-20
78.00        2019-06-02
84.00        2019-05-26
74.00        2019-05-25
89.00        2019-05-12
Summa: 645
Genomsnitt: 80.625
Genomsnitt-10: 7280.00
85.00
77.00
78.00
78.00
84.00
74.00
89.00
Ny Summa: 645
Nytt Genomsnitt: 80.625
Klass: AA

Lerduvor på Facebook