Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Nilsson Allan, Vedums Sportskytteklubb, IID01398386

Resultat%   Datum
75.00        12-03-31
44.00        12-01-10
59.80        12-01-09
54.00        12-01-08
64.00        12-01-07
66.00        12-01-06
64.00        12-01-05
46.00        12-01-04
Summa: 472.8
Genomsnitt: 59.1
Genomsnitt-10: 5375.00
59.80
54.00
64.00
66.00
64.00
Ny Summa: 382.8
Nytt Genomsnitt: 63.8
Klass: C

Lerduvor på Facebook