Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Smedberg Kenneth, Gyttorps Sportskytteklubb, IID01536503

Resultat%   Datum
79.00        2019-09-08
84.00        2019-09-07
87.00        2019-07-28
80.00        2019-07-21
79.00        2019-07-20
79.00        2019-07-07
81.00        2019-06-02
88.00        2019-05-26
Summa: 657
Genomsnitt: 82.125
Genomsnitt-10: 7379.00
84.00
87.00
80.00
79.00
79.00
81.00
88.00
Ny Summa: 657
Nytt Genomsnitt: 82.125
Klass: AA

Lerduvor på Facebook