Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Nilsson Alf, Ystads Jaktvårdsförening, IID01646814

Resultat%   Datum
58.00        2019-06-09
56.00        2018-09-15
34.00        2016-05-15
38.00        2015-05-24
58.33        2015-05-02
78.00        2015-04-26
48.00        14-06-08
60.00        14-05-04
Summa: 430.33
Genomsnitt: 53.791
Genomsnitt-10: 4858.00
56.00
58.33
78.00
60.00
Ny Summa: 310.33
Nytt Genomsnitt: 62.066
Klass: C

Lerduvor på Facebook