Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Sahlsten Björn, Wings & Clays Sporting Club, IID01652896

Resultat%   Datum
65.00        14-08-10
70.00        14-08-09
70.00        14-06-29
54.00        14-05-11
66.00        14-05-04
60.00        14-03-16
38.00        14-02-09
71.50        13-08-24
Summa: 494.5
Genomsnitt: 61.813
Genomsnitt-10: 5565.00
70.00
70.00
66.00
60.00
71.50
Ny Summa: 402.5
Nytt Genomsnitt: 67.083
Klass: C

Lerduvor på Facebook