Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Andersson Peder, Almunge Jaktskytteklubb, IID01679688

Resultat%   Datum
56.00        12-01-05
40.00        12-01-04
54.00        12-01-03
40.00        12-01-02
64.00        12-01-01
Summa: 254
Genomsnitt: 50.8
Genomsnitt-10: 4556.00
54.00
64.00
Ny Summa: 174
Nytt Genomsnitt: 58
Klass: C

Lerduvor på Facebook