Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Kufver Olle, Åby Skytteklubb, IID01725266

Resultat%   Datum
78.00        2015-03-08
72.00        14-05-11
72.00        14-04-06
77.00        14-03-16
68.00        13-06-02
82.00        13-04-28
70.00        13-03-09
73.00        13-02-10
Summa: 592
Genomsnitt: 74
Genomsnitt-10: 6678.00
72.00
72.00
77.00
68.00
82.00
70.00
73.00
Ny Summa: 592
Nytt Genomsnitt: 74
Klass: A

Lerduvor på Facebook