Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Jakobsson Magnus, Sunderby Sport Jaktskytteklubb, IID01956046

Resultat%   Datum
71.00        2015-08-15
Summa: 71
Genomsnitt: 71
Genomsnitt-10: 6371.00
Ny Summa: 71
Nytt Genomsnitt: 71
Klass: B

Lerduvor på Facebook