Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Smith Douglas, Roslagens Jaktskytteklubb, IID02077300

Resultat%   Datum
58.00        14-02-16
28.00        14-02-09
64.00        13-11-03
53.00        13-04-28
51.00        13-04-14
39.00        13-04-13
61.00        13-04-07
47.00        12-08-25
Summa: 401
Genomsnitt: 50.125
Genomsnitt-10: 4558.00
64.00
53.00
51.00
61.00
47.00
Ny Summa: 334
Nytt Genomsnitt: 55.667
Klass: C

Lerduvor på Facebook