Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Pettersson Leif, Engelholms Jaktskytteklubb, IID02085877

Resultat%   Datum
60.00        2015-04-26
51.00        2015-04-12
60.00        13-03-09
39.00        12-03-25
54.00        12-03-17
Summa: 264
Genomsnitt: 52.8
Genomsnitt-10: 4760.00
51.00
60.00
54.00
Ny Summa: 225
Nytt Genomsnitt: 56.25
Klass: C

Lerduvor på Facebook