Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Persson Bengt, Ystads Jaktvårdsförening, IID02204976

Resultat%   Datum
62.00        2019-06-09
66.00        2016-05-15
63.00        2015-08-23
61.00        2015-08-22
58.00        2015-05-24
68.75        2015-05-02
68.00        14-05-04
Summa: 446.75
Genomsnitt: 63.821
Genomsnitt-10: 5762.00
66.00
63.00
61.00
58.00
68.75
68.00
Ny Summa: 446.75
Nytt Genomsnitt: 63.821
Klass: C

Lerduvor på Facebook