Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Wikström Peter, Hisingens Jaktvårdskrets, IID00911454

Resultat%   Datum
80.00        14-04-26
74.00        12-08-25
90.00        12-07-21
85.00        12-07-07
74.00        12-06-30
83.00        12-03-31
78.00        12-01-10
67.50        12-01-09
Summa: 631.5
Genomsnitt: 78.938
Genomsnitt-10: 7180.00
74.00
90.00
85.00
74.00
83.00
78.00
Ny Summa: 564
Nytt Genomsnitt: 80.571
Klass: AA

Lerduvor på Facebook