Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Pedersen Per Magnus, Sokna Leirdueklubb, NO980213837

Resultat%   Datum
76.00        2015-08-22
Summa: 76
Genomsnitt: 76
Genomsnitt-10: 6876.00
Ny Summa: 76
Nytt Genomsnitt: 76
Klass: A

Lerduvor på Facebook