Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 15
2. enumber2: 15
3. 1 ..... 1409997
4. 1

year: 19660425 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1409997 ... eventid: 2WJQF48233. 1 ..... 1750344
4. 1

year: 19730406 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1750344 ... eventid: 2WJQF48233. 1 ..... 430941
4. 1

year: 19680304 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 430941 ... eventid: 2WJQF48233. 1 ..... 2097443
4. 1

year: 19700101 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2097443 ... eventid: 2WJQF48233. 1 ..... 3613135
4. 1

year: 19620000 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 3613135 ... eventid: 2WJQF48233. 1 ..... 2127859
4. 1

year: 19950406 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2127859 ... eventid: 2WJQF48233. 1 ..... 1543682
4. 1

year: 19650000 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1543682 ... eventid: 2WJQF48233. 1 ..... 1643104
4. 1

year: 19500926 ... klass2: 60 ... 4klass 4: VETERAN ... catrow: ... lic: 1643104 ... eventid: 2WJQF48233. 1 ..... 1637830
4. 1

year: 19640804 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1637830 ... eventid: 2WJQF48233. 1 ..... 1537360
4. 1

year: 19690701 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1537360 ... eventid: 2WJQF48233. 1 ..... 4005136
4. 1

year: 19700525 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4005136 ... eventid: 2WJQF48233. 1 ..... 1750941
4. 1

year: 19830323 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1750941 ... eventid: 2WJQF48233. 1 ..... 2130514
4. 1

year: 19651221 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2130514 ... eventid: 2WJQF48233. 1 ..... 640282
4. 1

year: 19990000 ... klass2: JUN ... 4klass 4: JUN ... catrow: ... lic: 640282 ... eventid: 2WJQF48233. 1 ..... 1685083
4. 1

year: 19900316 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1685083 ... eventid: 2WJQF4823

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultat-redovisning, -
Midnight sporting (SM-kval för 2020) - Compak,
Sunderby Sport Jaktskytteklubb, 100 duvor,
2019-06-08

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook