Lerduveskytte

Resultat-redovisning, -
Midnight sporting (SM-kval för 2020) - Compak,
Sunderby Sport Jaktskytteklubb, 100 duvor,
2019-06-08 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.2.28Memory Max: 727008 Current: 582256 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook