Antal unika besök 2019: 101.018 st ... Antal hits 2019: 1.427.314 ...

Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 0

Resultat-redovisning, -
Midnight open - Fitasc sporting,
Torsa (Tornio Finland), 200 duvor,
2019-07-01 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.2.27Memory Max: 575960 Current: 575568 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook