Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Dm Eng Sporting Halland - Engelsk sporting,
Veinge Jaktskytteklubb, 50 duvor,
2019-04-27 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.2.28Memory Max: 727040 Current: 582288 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook