Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 10
2. enumber2: 10
3. 1 ..... 3613135
4. 1

year: 19620000 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 3613135 ... eventid: 6943. 1 ..... 1409997
4. 1

year: 19660425 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1409997 ... eventid: 6943. 1 ..... 1750344
4. 1

year: 19730406 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1750344 ... eventid: 6943. 1 ..... 1956046
4. 1

year: 19720101 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1956046 ... eventid: 6943. 1 ..... 2584835
4. 1

year: 19650121 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2584835 ... eventid: 6943. 1 ..... 2097443
4. 1

year: 19700101 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2097443 ... eventid: 6943. 1 ..... 1543682
4. 1

year: 19650000 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1543682 ... eventid: 6943. 1 ..... 232259
4. 1

year: 19830507 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 232259 ... eventid: 6943. 1 ..... 1502029880
4. 1

year: 19780925 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1502029880 ... eventid: 6943. 1 ..... 430941
4. 1

year: 19680304 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 430941 ... eventid: 694

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultat-redovisning, -
SM-kval - Compak,
Sunderby Sport Jaktskytteklubb, 100 duvor,
2019-05-04

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook