Antal unika besök 2019: 101.018 st ... Antal hits 2019: 1.427.314 ...

Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 0

Resultat-redovisning,
BIG SPORTING testtävling - Engelsk sporting,
Lerduvor.com/Gyttorp, 75 duvor,
2019-04-07 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.2.26Memory Max: 572400 Current: 572008 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook