Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 13
2. enumber2: 13
3. 1 ..... 949810
4. 1

year: 19951226 ... klass2: DAM ... 4klass 4: LADIES ... catrow: ... lic: 949810 ... eventid: 7193. 1 ..... 1709084
4. 1

year: 19741014 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1709084 ... eventid: 7193. 1 ..... 3966590
4. 1

year: 19661024 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 3966590 ... eventid: 7193. 1 ..... 4106882
4. 1

year: 19890831 ... klass2: DAM ... 4klass 4: LADIES ... catrow: ... lic: 4106882 ... eventid: 7193. 1 ..... 4720018
4. 1

year: 19650325 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4720018 ... eventid: 7193. 1 ..... 2577461
4. 1

year: 19770129 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2577461 ... eventid: 7193. 1 ..... 3639617
4. 1

year: 20011215 ... klass2: JUN ... 4klass 4: JUN ... catrow: ... lic: 3639617 ... eventid: 7193. 1 ..... 464011
4. 1

year: 19690403 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 464011 ... eventid: 7193. 1 ..... 1722463
4. 1

year: 19680613 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1722463 ... eventid: 7193. 1 ..... 912591
4. 1

year: 19860101 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 912591 ... eventid: 7193. 1 ..... 971858
4. 1

year: 19810422 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 971858 ... eventid: 7193. 1 ..... 4851423
4. 1

year: 19630914 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 4851423 ... eventid: 7193. 1 ..... 1092860
4. 1

year: 19520502 ... klass2: 60 ... 4klass 4: VETERAN ... catrow: ... lic: 1092860 ... eventid: 719

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultat-redovisning, -
SM-Kval - Compak,
Eskilstuna Jaktskytteklubb, 25 duvor,
2019-05-15

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook