Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 9
2. enumber2: 9
3. 1 ..... 1537360
4. 1

year: 19690701 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1537360 ... eventid: 7203. 1 ..... 3613135
4. 1

year: 19620000 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 3613135 ... eventid: 7203. 1 ..... 1409997
4. 1

year: 19660425 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1409997 ... eventid: 7203. 1 ..... 2127859
4. 1

year: 19950406 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2127859 ... eventid: 7203. 1 ..... 2097443
4. 1

year: 19700101 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2097443 ... eventid: 7203. 1 ..... 1956046
4. 1

year: 19720101 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1956046 ... eventid: 7203. 1 ..... 1750344
4. 1

year: 19730406 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1750344 ... eventid: 7203. 1 ..... 1557560520
4. 1

year: 19870314 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1557560520 ... eventid: 7203. 1 ..... 1557560674
4. 1

year: 19870314 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1557560674 ... eventid: 720

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultat-redovisning, -
Tichonovs sotare. - Compak,
Sunderby Sport Jaktskytteklubb, 100 duvor,
2019-05-11

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook