Lerduveskytte

Resultat-redovisning, -
SM kval - Compak,
Nimrod Jakt och SSF, 25 duvor,
2019-05-15 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.2.28Memory Max: 582000 Current: 581608 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook