Lerduveskytte

Resultat-redovisning, -
DM Skåne - Compak,
Hässleholmsortens Jaktskytteklubb, 100 duvor,
2019-06-29 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.2.28Memory Max: 727480 Current: 582728 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook