Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Kristers RANDOM 120, 3 banor - Engelsk sporting,
Lerduvor.com/Gyttorp, 120 duvor,
2019-06-16 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.2.28Memory Max: 728200 Current: 583448 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook