Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 28
2. enumber2: 28
3. 1 ..... 11389
4. 1

year: 19690704 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 11389 ... eventid: 7333. 1 ..... 2824962
4. 1

year: 19650327 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2824962 ... eventid: 7333. 1 ..... 364848
4. 1

year: 19640226 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 364848 ... eventid: 7333. 1 ..... 1736098
4. 1

year: 19450619 ... klass2: 70 ... 4klass 4: MASTER ... catrow: ... lic: 1736098 ... eventid: 7333. 1 ..... 3747005
4. 1

year: 19850206 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 3747005 ... eventid: 7333. 1 ..... 1034581
4. 1

year: 19670429 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1034581 ... eventid: 7333. 1 ..... 413047
4. 1

year: 19840809 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 413047 ... eventid: 7333. 1 ..... 1804611
4. 1

year: 19641024 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1804611 ... eventid: 7333. 1 ..... 2089712
4. 1

year: 19800526 ... klass2: DAM ... 4klass 4: LADIES ... catrow: ... lic: 2089712 ... eventid: 7333. 1 ..... 1407077
4. 1

year: 19550421 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1407077 ... eventid: 7333. 1 ..... 2749958
4. 1

year: 19671224 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2749958 ... eventid: 7333. 1 ..... 2747726
4. 1

year: 19640926 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2747726 ... eventid: 7333. 1 ..... 3256211
4. 1

year: 19860829 ... klass2: DAM ... 4klass 4: LADIES ... catrow: ... lic: 3256211 ... eventid: 7333. 1 ..... 3217833
4. 1

year: 19680311 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 3217833 ... eventid: 7333. 1 ..... 1978282
4. 1

year: 19710000 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1978282 ... eventid: 7333. 1 ..... 1227676
4. 1

year: 19790214 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1227676 ... eventid: 7333. 1 ..... 2728520
4. 1

year: 19650000 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2728520 ... eventid: 7333. 1 ..... 5151379
4. 1

year: 19920223 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 5151379 ... eventid: 7333. 1 ..... 1830171
4. 1

year: 19780625 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1830171 ... eventid: 7333. 1 ..... 1097441
4. 1

year: 19581216 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1097441 ... eventid: 7333. 1 ..... 1177470
4. 1

year: 19680000 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1177470 ... eventid: 7333. 1 ..... 1585233
4. 1

year: 19511014 ... klass2: 60 ... 4klass 4: VETERAN ... catrow: ... lic: 1585233 ... eventid: 7333. 1 ..... 2407957
4. 1

year: 19900103 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2407957 ... eventid: 7333. 1 ..... 1656110
4. 1

year: 19570213 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1656110 ... eventid: 7333. 1 ..... 3958145
4. 1

year: 19490101 ... klass2: 70 ... 4klass 4: VETERAN ... catrow: ... lic: 3958145 ... eventid: 7333. 1 ..... 1159877
4. 1

year: 19580227 ... klass2: DAM ... 4klass 4: LADIES ... catrow: ... lic: 1159877 ... eventid: 7333. 1 ..... 1187768
4. 1

year: 19670703 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1187768 ... eventid: 7333. 1 ..... 1117847
4. 1

year: 19750502 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1117847 ... eventid: 733

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultat-redovisning,
Sportrap 100 - Engelsk sporting,
Lerduvor.com, 100 duvor,
2019-06-30

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook