Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
25 duv, re-entry. Kl 12-15. Ej föranmälan - Engelsk sporting,
Gyttorps Sportskytteklubb, 25 duvor,
2019-07-06

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista



...Login resultathantering:      

»Resultat






Lerduvor på Facebook