Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 23
2. enumber2: 23
3. 1 ..... 4937362
4. 1

year: 19510803 ... klass2: 60 ... 4klass 4: VETERAN ... catrow: ... lic: 4937362 ... eventid: 7473. 1 ..... 1517517
4. 1

year: 19690513 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1517517 ... eventid: 7473. 1 ..... 1410885
4. 1

year: 19630410 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1410885 ... eventid: 7473. 1 ..... 33136
4. 1

year: 19600118 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 33136 ... eventid: 7473. 1 ..... 2244006
4. 1

year: 19660310 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2244006 ... eventid: 7473. 1 ..... 1187768
4. 1

year: 19670703 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1187768 ... eventid: 7473. 1 ..... 5457
4. 1

year: 19441218 ... klass2: 70 ... 4klass 4: MASTER ... catrow: ... lic: 5457 ... eventid: 7473. 1 ..... 3031901
4. 1

year: 19650610 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 3031901 ... eventid: 7473. 1 ..... 1090852
4. 1

year: 19670721 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1090852 ... eventid: 7473. 1 ..... 1524128
4. 1

year: 19540813 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1524128 ... eventid: 7473. 1 ..... 2098296
4. 1

year: 19550722 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 2098296 ... eventid: 7473. 1 ..... 2356513
4. 1

year: 19851023 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2356513 ... eventid: 7473. 1 ..... 1804611
4. 1

year: 19641024 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1804611 ... eventid: 7473. 1 ..... 1407077
4. 1

year: 19550421 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1407077 ... eventid: 7473. 1 ..... 1915941
4. 1

year: 19420227 ... klass2: 70 ... 4klass 4: MASTER ... catrow: ... lic: 1915941 ... eventid: 7473. 1 ..... 1710270
4. 1

year: 19651121 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1710270 ... eventid: 7473. 1 ..... 6081
4. 1

year: 19460922 ... klass2: 70 ... 4klass 4: MASTER ... catrow: ... lic: 6081 ... eventid: 7473. 1 ..... 1568705331
4. 1

year: 19511224 ... klass2: 60 ... 4klass 4: VETERAN ... catrow: ... lic: 1568705331 ... eventid: 7473. 1 ..... 1998169
4. 1

year: 19610724 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1998169 ... eventid: 7473. 1 ..... 251399
4. 1

year: 19460108 ... klass2: 70 ... 4klass 4: MASTER ... catrow: ... lic: 251399 ... eventid: 7473. 1 ..... 3958145
4. 1

year: 19490101 ... klass2: 70 ... 4klass 4: VETERAN ... catrow: ... lic: 3958145 ... eventid: 7473. 1 ..... 1656110
4. 1

year: 19570213 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1656110 ... eventid: 7473. 1 ..... 2728520
4. 1

year: 19650000 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2728520 ... eventid: 747

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultat-redovisning,
GyttorpFarfar - Engelsk sporting,
Gyttorps Sportskytteklubb, 50 duvor,
2019-09-21

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook