Lerduveskytte

Resultat-redovisning, -
Öppet DM Compak Sporting - Compak,
Östgöta Jaktskytteklubb, 50 duvor,
2019-09-29 -

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.2.28Memory Max: 794936 Current: 650184 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook