Lerduveskytte

Resultat-redovisning,
Gyttorp Open 120 - Engelsk sporting,
Lerduvor.com/Gyttorp, 120 duvor,
2019-09-28 -

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.2.28Memory Max: 648432 Current: 648264 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook