Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 27
2. enumber2: 27
3. 1 ..... 1793143
4. 1

year: 19941212 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1793143 ... eventid: 7523. 1 ..... 1536503
4. 1

year: 19710420 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1536503 ... eventid: 7523. 1 ..... 3910289
4. 1

year: 20021203 ... klass2: JUN ... 4klass 4: JUN ... catrow: ... lic: 3910289 ... eventid: 7523. 1 ..... 2244006
4. 1

year: 19660310 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2244006 ... eventid: 7523. 1 ..... 1690114
4. 1

year: 19740622 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1690114 ... eventid: 7523. 1 ..... 4707583
4. 1

year: 19640922 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4707583 ... eventid: 7523. 1 ..... 3031901
4. 1

year: 19650610 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 3031901 ... eventid: 7523. 1 ..... 2356513
4. 1

year: 19851023 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2356513 ... eventid: 7523. 1 ..... 2075368
4. 1

year: 19700101 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2075368 ... eventid: 7523. 1 ..... 1736098
4. 1

year: 19450619 ... klass2: 70 ... 4klass 4: MASTER ... catrow: ... lic: 1736098 ... eventid: 7523. 1 ..... 1804611
4. 1

year: 19641024 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1804611 ... eventid: 7523. 1 ..... 1407077
4. 1

year: 19550421 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1407077 ... eventid: 7523. 1 ..... 5111833
4. 1

year: 19620518 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 5111833 ... eventid: 7523. 1 ..... 5151379
4. 1

year: 19920223 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 5151379 ... eventid: 7523. 1 ..... 2577461
4. 1

year: 19770129 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2577461 ... eventid: 7523. 1 ..... 1401696
4. 1

year: 19620828 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1401696 ... eventid: 7523. 1 ..... 3955633
4. 1

year: 19640527 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 3955633 ... eventid: 7523. 1 ..... 2089712
4. 1

year: 19800526 ... klass2: DAM ... 4klass 4: LADIES ... catrow: ... lic: 2089712 ... eventid: 7523. 1 ..... 1978282
4. 1

year: 19710000 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1978282 ... eventid: 7523. 1 ..... 1661408
4. 1

year: 19890112 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1661408 ... eventid: 7523. 1 ..... 1569901
4. 1

year: 19660729 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1569901 ... eventid: 7523. 1 ..... 2728520
4. 1

year: 19650000 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2728520 ... eventid: 7523. 1 ..... 3500308
4. 1

year: 19740000 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 3500308 ... eventid: 7523. 1 ..... 1830171
4. 1

year: 19780625 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1830171 ... eventid: 7523. 1 ..... 1722463
4. 1

year: 19680613 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1722463 ... eventid: 7523. 1 ..... 1763288
4. 1

year: 19651209 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1763288 ... eventid: 7523. 1 ..... 3217833
4. 1

year: 19680311 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 3217833 ... eventid: 752

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultat-redovisning,
Gyttorp Open 120 - Engelsk sporting,
Gyttorps Sportskytteklubb, 120 duvor,
2019-09-28

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook