Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 21
2. enumber2: 21
3. 1 ..... 1763288
4. 1

year: 19651209 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1763288 ... eventid: 7533. 1 ..... 2776787
4. 1

year: 19841207 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2776787 ... eventid: 7533. 1 ..... 4841833
4. 1

year: 19750310 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4841833 ... eventid: 7533. 1 ..... 2859423
4. 1

year: 19540209 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 2859423 ... eventid: 7533. 1 ..... 4303453
4. 1

year: 19830206 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4303453 ... eventid: 7533. 1 ..... 1793143
4. 1

year: 19941212 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1793143 ... eventid: 7533. 1 ..... 713147
4. 1

year: 19700110 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 713147 ... eventid: 7533. 1 ..... 722739
4. 1

year: 19770620 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 722739 ... eventid: 7533. 1 ..... 2747867
4. 1

year: 19570410 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 2747867 ... eventid: 7533. 1 ..... 1000492
4. 1

year: 19550727 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1000492 ... eventid: 7533. 1 ..... 5312876
4. 1

year: 19710716 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 5312876 ... eventid: 7533. 1 ..... 1722463
4. 1

year: 19680613 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1722463 ... eventid: 7533. 1 ..... 2747726
4. 1

year: 19640926 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2747726 ... eventid: 7533. 1 ..... 364848
4. 1

year: 19640226 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 364848 ... eventid: 7533. 1 ..... 1410885
4. 1

year: 19630410 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1410885 ... eventid: 7533. 1 ..... 4346675
4. 1

year: 19730912 ... klass2: DAM ... 4klass 4: LADIES ... catrow: ... lic: 4346675 ... eventid: 7533. 1 ..... 1114287
4. 1

year: 19770112 ... klass2: DAM ... 4klass 4: LADIES ... catrow: ... lic: 1114287 ... eventid: 7533. 1 ..... 1830171
4. 1

year: 19780625 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1830171 ... eventid: 7533. 1 ..... 5317865
4. 1

year: 19860402 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 5317865 ... eventid: 7533. 1 ..... 1000182
4. 1

year: 19560119 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1000182 ... eventid: 7533. 1 ..... 4381356
4. 1

year: 19721120 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4381356 ... eventid: 753

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultat-redovisning,
Mälarcupen Sporting - Engelsk sporting,
Almunge Jaktskytteklubb, 100 duvor,
2019-11-17

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook