Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 21
2. enumber2: 21
3. 1 ..... 1763288
4. 1

year: 19651209 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1763288 ... eventid: 7533. 1 ..... 2776787
4. 1

year: 19841207 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2776787 ... eventid: 7533. 1 ..... 4841833
4. 1

year: 19750310 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4841833 ... eventid: 7533. 1 ..... 2859423
4. 1

year: 19540209 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 2859423 ... eventid: 7533. 1 ..... 4303453
4. 1

year: 19830206 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4303453 ... eventid: 7533. 1 ..... 1793143
4. 1

year: 19941212 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1793143 ... eventid: 7533. 1 ..... 713147
4. 1

year: 19700110 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 713147 ... eventid: 7533. 1 ..... 722739
4. 1

year: 19770620 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 722739 ... eventid: 7533. 1 ..... 2747867
4. 1

year: 19570410 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 2747867 ... eventid: 7533. 1 ..... 1000492
4. 1

year: 19550727 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1000492 ... eventid: 7533. 1 ..... 5312876
4. 1

year: 19710716 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 5312876 ... eventid: 7533. 1 ..... 1722463
4. 1

year: 19680613 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1722463 ... eventid: 7533. 1 ..... 2747726
4. 1

year: 19640926 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2747726 ... eventid: 7533. 1 ..... 364848
4. 1

year: 19640226 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 364848 ... eventid: 7533. 1 ..... 1410885
4. 1

year: 19630410 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1410885 ... eventid: 7533. 1 ..... 4346675
4. 1

year: 19730912 ... klass2: DAM ... 4klass 4: LADIES ... catrow: ... lic: 4346675 ... eventid: 7533. 1 ..... 1114287
4. 1

year: 19770112 ... klass2: DAM ... 4klass 4: LADIES ... catrow: ... lic: 1114287 ... eventid: 7533. 1 ..... 1830171
4. 1

year: 19780625 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1830171 ... eventid: 7533. 1 ..... 5317865
4. 1

year: 19860402 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 5317865 ... eventid: 7533. 1 ..... 1000182
4. 1

year: 19560119 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1000182 ... eventid: 7533. 1 ..... 4381356
4. 1

year: 19721120 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4381356 ... eventid: 753

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Startlista,
Mälarcupen Sporting - Engelsk sporting,
Almunge Jaktskytteklubb, 100 duvor,
2019-11-17

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till Mälarcupen Sporting, 2019-11-17 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
16. S ESP >=2014 ndays>0
RadNamn        Anm.tidFörening  LicnrCL.  Cat   Del.
1  Axling Emil   Gyttorps SSKIID01830171   CSENta bort
2  Balagurak Mykola   Haninge JSKIID05317865   CSENta bort
3  Berg Niklas   JRF Nykv/Södert JSKIID05312876   CSENta bort
4  Bohlin Viktor   Uppsala JSKIID01793143   AASENta bort
5  Engblom Mikael    Rosersbergs SSKIID02776787   ASENta bort
6  Forsberg Mikael   Vikbolandets JVFIID01000182   C60ta bort
7  Gilljam Carl-Henrik   Almunge JSKIID00713147   BSENta bort
8  Isaksson Isak   Uppsala JSKIID04381356   CSENta bort
9  Jansson Bo   Huddinge JVFIID00364848   C50ta bort
10  Joelsson Dan   Huddinge JVFIID02747726   A50ta bort
11  Jordanidis Georgios   Uppsala JSKIID01763288   AA50ta bort
12  Lindahl Robert   Uppsala JSKIID00722739   ASENta bort
13  Norén Thomas   Huddinge JVFIID02747867   B60ta bort
14  Pantzar Madelene   Östgöta JSKIID01114287   BDAMta bort
15  Pantzar Mats   Östgöta JSKIID01410885   AA50ta bort
16  Qamhawi Majed   Huddinge JVFIID04303453   ASENta bort
17  Råberg Hans   JRF Nykv/Södert JSKIID02859423   C60ta bort
18  Sahlberg Ronney   Uppsala JSKIID01000492   A60ta bort
19  Skille Tony   Huddinge JVFIID01722463   B50ta bort
20  Vinberg Jill   Rosersbergs SSKIID04346675   CDAMta bort
21  Zotter Andreas   JRF Nykv/Södert JSKIID04841833   CSENta bort

Antal föranmälda deltagare:21


Lerduvor på Facebook