Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 12
2. enumber2: 12
3. 1 ..... 2098296
4. 1

year: 19550722 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 2098296 ... eventid: 7543. 1 ..... 2407957
4. 1

year: 19900103 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2407957 ... eventid: 7543. 1 ..... 2244006
4. 1

year: 19660310 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2244006 ... eventid: 7543. 1 ..... 1736098
4. 1

year: 19450619 ... klass2: 70 ... 4klass 4: MASTER ... catrow: ... lic: 1736098 ... eventid: 7543. 1 ..... 1187768
4. 1

year: 19670703 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1187768 ... eventid: 7543. 1 ..... 2253127
4. 1

year: 20020923 ... klass2: JUN ... 4klass 4: JUN ... catrow: ... lic: 2253127 ... eventid: 7543. 1 ..... 5112983
4. 1

year: 19700224 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 5112983 ... eventid: 7543. 1 ..... 1804611
4. 1

year: 19641024 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1804611 ... eventid: 7543. 1 ..... 1690114
4. 1

year: 19740622 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1690114 ... eventid: 7543. 1 ..... 1830171
4. 1

year: 19780625 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1830171 ... eventid: 7543. 1 ..... 2073184
4. 1

year: 19940307 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2073184 ... eventid: 7543. 1 ..... 3747005
4. 1

year: 19850206 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 3747005 ... eventid: 754

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultat-redovisning,
KM Gyttorp - Engelsk sporting,
Gyttorps Sportskytteklubb, 100 duvor,
2019-09-21

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat


Lerduvor på Facebook