Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 7
2. enumber2: 7
3. 1 ..... 1763288
4. 1

year: 19651209 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1763288 ... eventid: 7553. 1 ..... 1722463
4. 1

year: 19680613 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1722463 ... eventid: 7553. 1 ..... 5312876
4. 1

year: 19710716 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 5312876 ... eventid: 7553. 1 ..... 1000182
4. 1

year: 19560119 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1000182 ... eventid: 7553. 1 ..... 1772628
4. 1

year: 19650414 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1772628 ... eventid: 7553. 1 ..... 5317865
4. 1

year: 19860402 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 5317865 ... eventid: 7553. 1 ..... 2577461
4. 1

year: 19770129 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2577461 ... eventid: 755

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Startlista,
Mälarcupen Sporting - Engelsk sporting,
Rosersbergs Sportskytteklubb, 100 duvor,
2020-03-22

Preliminär skjutlags-lista



För deltagare: Föranmälan till Mälarcupen Sporting, 2020-03-22 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
16. S ESP >=2014 ndays>0
RadNamn        Anm.tidFörening  LicnrCL.  Cat   Del.
1  Balagurak Mykola   Haninge JSKIID05317865   CSENta bort
2  Berg Niklas   JRF Nykv/Södert JSKIID05312876   CSENta bort
3  Forsberg Mikael   Vikbolandets JVFIID01000182   C60ta bort
4  Jordanidis Georgios   Uppsala JSKIID01763288   AA50ta bort
5  Palmqvist Daniel   Östra Sörmlands JSKIID02577461   CSENta bort
6  Skille Tony   Huddinge JVFIID01722463   B50ta bort
7  Tufvander Mikael   Nordanlunds JSKIID01772628   C50ta bort

Antal föranmälda deltagare:7






Lerduvor på Facebook