Lerduveskytte

Resultat-redovisning, -
Barncancer duvan - Compak,
För.jaktskyttarna Trollhättan, 100 duvor,
2019-11-30 -

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat
Current PHP version : 7.2.28Memory Max: 861472 Current: 716720 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook