Antal unika besök 2019: 101.018 st ... Antal hits 2019: 1.427.314 ...

Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 11
2. enumber2: 11
3. 1 ..... 1763288
4. 1

year: 19651209 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1763288 ... eventid: 7633. 1 ..... 1722463
4. 1

year: 19680613 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1722463 ... eventid: 7633. 1 ..... 2747867
4. 1

year: 19570410 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 2747867 ... eventid: 7633. 1 ..... 1000182
4. 1

year: 19560119 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1000182 ... eventid: 7633. 1 ..... 144850
4. 1

year: 19821220 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 144850 ... eventid: 7633. 1 ..... 1772628
4. 1

year: 19650414 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1772628 ... eventid: 7633. 1 ..... 4720018
4. 1

year: 19650325 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4720018 ... eventid: 7633. 1 ..... 2859423
4. 1

year: 19540209 ... klass2: 60 ... 4klass 4: VETERAN ... catrow: ... lic: 2859423 ... eventid: 7633. 1 ..... 5317865
4. 1

year: 19860402 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 5317865 ... eventid: 7633. 1 ..... 4841833
4. 1

year: 19750310 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4841833 ... eventid: 7633. 1 ..... 2030813
4. 1

year: 19630416 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 2030813 ... eventid: 763

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Startlista,
Mälarcupen Sporting - Engelsk sporting,
Eskilstuna Jsk , 100 duvor,
2020-05-17

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till Mälarcupen Sporting , 2020-05-17 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tidFörening  LicnrCL.  Cat   Del.
1  Balagurak Mykola   Haninge JSKIID05317865   CSENta bort
2  Forsberg Mikael   Vikbolandets JVFIID01000182   C60ta bort
3  howlden andy   Romfartuna JSKIID02030813   B50ta bort
4  Jordanidis Georgios   Uppsala JSKIID01763288   AA50ta bort
5  Lundgren Mikael   Huddinge JVFIID00144850   CSENta bort
6  Lundin Anders   Eskilstuna JSKIID04720018   C50ta bort
7  Norén Thomas   Huddinge JVFIID02747867   B60ta bort
8  Råberg Hans   JRF Nykv/Södert JSKIID02859423   C60ta bort
9  Skille Tony   Huddinge JVFIID01722463   B50ta bort
10  Tufvander Mikael   Nordanlunds JSKIID01772628   C50ta bort
11  Zotter Andreas   JRF Nykv/Södert JSKIID04841833   CSENta bort

Antal föranmälda deltagare:11
Current PHP version : 7.2.27Memory Max: 760216 Current: 698824 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook