Antal unika besök 2019: 101.018 st ... Antal hits 2019: 1.427.314 ...

Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 3
2. enumber2: 3
3. 1 ..... 1763288
4. 1

year: 19651209 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1763288 ... eventid: 7663. 1 ..... 5317865
4. 1

year: 19860402 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 5317865 ... eventid: 7663. 1 ..... 1793143
4. 1

year: 19941212 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1793143 ... eventid: 766

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Startlista,
Mälarcupen Sporting - Engelsk sporting,
Nordanlund JSK, 100 duvor,
2020-04-19

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till Mälarcupen Sporting, 2020-04-19 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tidFörening  LicnrCL.  Cat   Del.
1  Balagurak Mykola   Haninge JSKIID05317865   CSENta bort
2  Bohlin Viktor   Uppsala JSKIID01793143   AASENta bort
3  Jordanidis Georgios   Uppsala JSKIID01763288   AA50ta bort

Antal föranmälda deltagare:3
Current PHP version : 7.2.27Memory Max: 860000 Current: 668784 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook