Lerduveskytte

Startlista,
Mälarcupen Sporting - Engelsk sporting,
Ålands SSF, 100 duvor,
2020-04-05

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till Mälarcupen Sporting, 2020-04-05 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tidFörening  LicnrCL.  Cat   Del.
1  Boström Sune   Östhammars JSKIID00251399   A70ta bort
2  Hallberg Gordon   Östra Sörmlands JSKIID01517517   B50ta bort
3  Jordanidis Georgios   Uppsala JSKIID01763288   AA50ta bort
4  Karlsson Johnnie   Eskilstuna JSKIID01624053   AA50ta bort
5  Rajasaari Timo   Eskilstuna JSKIID00033136   A60ta bort
6  Råberg Hans   JRF Nykv/Södert JSKIID02859423   C60ta bort
7  Sahlberg Ronney   Uppsala JSKIID01000492   A60ta bort
8  Skille Tony   Huddinge JVFIID01722463   B50ta bort
9  Zotter Andreas   JRF Nykv/Södert JSKIID04841833   CSENta bort

Antal föranmälda deltagare:9
Current PHP version : 7.2.28Memory Max: 887600 Current: 704008 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook