Antal unika besök 2019: 101.018 st ... Antal hits 2019: 1.427.314 ...

Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 14
2. enumber2: 14
3. 1 ..... 1763288
4. 1

year: 19651209 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1763288 ... eventid: 7693. 1 ..... 2859423
4. 1

year: 19540209 ... klass2: 60 ... 4klass 4: VETERAN ... catrow: ... lic: 2859423 ... eventid: 7693. 1 ..... 5317865
4. 1

year: 19860402 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 5317865 ... eventid: 7693. 1 ..... 4841833
4. 1

year: 19750310 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4841833 ... eventid: 7693. 1 ..... 4720018
4. 1

year: 19650325 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4720018 ... eventid: 7693. 1 ..... 1772628
4. 1

year: 19650414 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1772628 ... eventid: 7693. 1 ..... 4400112
4. 1

year: 19721204 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4400112 ... eventid: 7693. 1 ..... 1517517
4. 1

year: 19690513 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1517517 ... eventid: 7693. 1 ..... 1000492
4. 1

year: 19550727 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1000492 ... eventid: 7693. 1 ..... 2030813
4. 1

year: 19630416 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 2030813 ... eventid: 7693. 1 ..... 2577461
4. 1

year: 19770129 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2577461 ... eventid: 7693. 1 ..... 1000182
4. 1

year: 19560119 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1000182 ... eventid: 7693. 1 ..... 1576307
4. 1

year: 19820314 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1576307 ... eventid: 7693. 1 ..... 1187768
4. 1

year: 19670703 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1187768 ... eventid: 769

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Startlista,
Mälarcupen Sporting FINAL - Engelsk sporting,
Vingåkers JSK, 100 duvor,
2020-05-31

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till Mälarcupen Sporting FINAL, 2020-05-31 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tidFörening  LicnrCL.  Cat   Del.
1  Balagurak Mykola   Haninge JSKIID05317865   CSENta bort
2  Forsberg Mikael   Vikbolandets JVFIID01000182   C60ta bort
3  Hallberg Gordon   Östra Sörmlands JSKIID01517517   B50ta bort
4  howlden andy   Romfartuna JSKIID02030813   B50ta bort
5  Jarosch Hansi   Roslagens JSKIID04400112   AASENta bort
6  Jordanidis Georgios   Uppsala JSKIID01763288   AA50ta bort
7  Karlsson Per   Gyttorps SSKIID01187768   B50ta bort
8  Lundin Anders   Eskilstuna JSKIID04720018   C50ta bort
9  Palmqvist Daniel   Östra Sörmlands JSKIID02577461   CSENta bort
10  Rasmussen Christoffer   Eskilstuna JSKIID01576307   ASENta bort
11  Råberg Hans   JRF Nykv/Södert JSKIID02859423   C60ta bort
12  Sahlberg Ronney   Uppsala JSKIID01000492   A60ta bort
13  Tufvander Mikael   Nordanlunds JSKIID01772628   C50ta bort
14  Zotter Andreas   JRF Nykv/Södert JSKIID04841833   CSENta bort

Antal föranmälda deltagare:14
Current PHP version : 7.2.27Memory Max: 772672 Current: 711280 Limit: 536870912

Lerduvor på Facebook