Lerduveskytte
done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. enumber: 15
2. enumber2: 15
3. 1 ..... 1763288
4. 1

year: 19651209 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1763288 ... eventid: KE5FQGM3. 1 ..... 4894437
4. 1

year: 19670123 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4894437 ... eventid: KE5FQGM3. 1 ..... 64573645
4. 1

year: 19730221 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 64573645 ... eventid: KE5FQGM3. 1 ..... 3205241
4. 1

year: 19710607 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 3205241 ... eventid: KE5FQGM3. 1 ..... 4900271
4. 1

year: 19770102 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4900271 ... eventid: KE5FQGM3. 1 ..... 1439394
4. 1

year: 19590826 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1439394 ... eventid: KE5FQGM3. 1 ..... 1624053
4. 1

year: 19660101 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 1624053 ... eventid: KE5FQGM3. 1 ..... 1692273
4. 1

year: 19610110 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1692273 ... eventid: KE5FQGM3. 1 ..... 1692273
4. 1

year: 19610110 ... klass2: 50 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 1692273 ... eventid: KE5FQGM3. 1 ..... 4164231
4. 1

year: 19790724 ... klass2: SEN ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4164231 ... eventid: KE5FQGM3. 1 ..... 990142
4. 1

year: 19551005 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 990142 ... eventid: KE5FQGM3. 1 ..... 3955633
4. 1

year: 19640527 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 3955633 ... eventid: KE5FQGM3. 1 ..... 4266143
4. 1

year: 19690530 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 4266143 ... eventid: KE5FQGM3. 1 ..... 2098296
4. 1

year: 19550722 ... klass2: 60 ... 4klass 4: SENIOR ... catrow: ... lic: 2098296 ... eventid: KE5FQGM3. 1 ..... 2176181
4. 1

year: 19670101 ... klass2: 50 ... 4klass 4: MAN ... catrow: ... lic: 2176181 ... eventid: KE5FQGM

done cl cat----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Startlista, -
Svegeråsen Open 2020 - Fitasc sporting,
Svegeråsens JSK, 200 duvor,
2020-07-04 2020-07-05

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till Svegeråsen Open 2020, 2020-07-04 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
5. S FSP >=2015 ndays 2
RadNamn        Anm.tidFörening  LicnrDag 1  Dag 2  Kl.Cat.   Del.
1  Aspgren Lars-Åke   Lerums Jaktvårds o SSFIID04900271   XXCMANta bort
2  Fredriksson Johan   Eskilstuna JSKIID04164231   XXCMANta bort
3  Fredriksson Torbjörn   Gyttorps SSKIID02098296   XXBSENIORta bort
4  Friberg Peter   Kalmar JSKIID01439394   XXBSENIORta bort
5  Gillstedt Kent   Norrahammars Jakt & SSKIID04266143   XXBMANta bort
6  Halldin Anders   Svegeråsens JSKIID01692273   XXCSENIORta bort
7  Halldin Anders   Svegeråsens JSKIID01692273   XXCSENIORta bort
8  Hildenborg Lars   Lerums Jaktvårds o SSFIID04894437   XXDMANta bort
9  Johansson Anders   Trelleborgs JSKIID03205241   XXCMANta bort
10  Jordanidis Georgios   Uppsala JSKIID01763288   XXAMANta bort
11  Karlsson Johnnie   Eskilstuna JSKIID01624053   XXBMANta bort
12  Kjellström Sören   Svegeråsens JSKIID00990142   XXDSENIORta bort
13  Lindkvist Tony   Gyttorps SSKIID02176181   XXDMANta bort
14  Lövgren Tommy   För.JSK TrollhättanIID03955633   XXCMANta bort
15  Sparby Frank   Glåmdal LerdueskyttereNO64573645   XXBMANta bort

Antal föranmälda deltagare:15